• REKRUTACJA

    •  Szanowni Rodzice !

     Kierujemy do Państwa dzieci ofertę rozpoczęcia nauki w naszej szkole
     w oddziałach przedszkolnych oraz klasach pierwszych.

     W roku szkolnym 2024/2025 oferujemy rekrutację do klas integracyjnych oraz ogólnych. 

     Oferujemy:

     • Oddziały integracyjne na każdym poziomie (dzieciom z niepełnosprawnością zapewniamy dowóz busem oraz dostosowania: podjazdy, windę).
       
     • Oddziały sportowe o profilu lekkoatletycznym w klasach 4 - 8.
       
     • Naukę j. angielskiego i j. niemieckiego.
       
     • Zajęcia rewalidacji indywidualnej, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne oraz zespoły wyrównawcze.
       
     • Fachową pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną.
       
     • Codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej.
       
     • Bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych: chór dla uczniów klas 4 - 8, zumba, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, koła zainteresowań m.in. gitarowe, teatralno - taneczne, redakcyjne, recytatorskie, czytelnicze, przyrodniczo - chemiczne, matematyczne, informatyczne, polonistyczne, historyczne, geograficzne, plastyczne, językowe.
       
     • Ponadto na terenie szkoły funkcjonują: Klub Przyjaciół Zdrowia, Klub Przyjaciół Zwierząt oraz Klub Przyjaciół Książki.
       
     • W szkole znajduje się sala do gimnastyki korekcyjnej wyposażona w specjalistyczny sprzęt sportowy, multimedialna sala językowa, dwie pracownie komputerowe, gabinet logoterapii oraz sale terapeutyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.
       
     • Opiekę w świetlicy szkolnej od 06.30 do 16.40 oraz smaczne i zdrowe obiady.
       
     • Na terenach przyszkolnych znajduje się plac zabaw, nowoczesne boisko lekkoatletyczne otoczone zielenią oraz boisko typu ORLIK.
       
     •  Dla uczniów klas II w ramach lekcji wychowania fizycznego oferujemy naukę pływania na basenie.
       
     • Uczniowie klas 4 - 8 posiadają szafki, w których mogą przechowywać przybory szkolne.
       
     • Uczestniczymy w ogólnopolskich programach i projektach edukacyjnych oraz programach profilaktycznych rekomendowanych przez MEiN. Realizujemy szkolne projekty edukacyjne np.: Bezpieczny uczeń kl. 1 - 3, Czytam z klasą "Lekturki spod chmurki", Rocznicowy Tczew, Dzień Bezpiecznego Internetu.
       
     • Bierzemy udział w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim.
       
     • Realizujemy kurs na kartę rowerową z możliwością zdobycia dokumentów.
       
     • Uczestniczymy w akcjach charytatywnych w ramach Szkolnego Wolontariatu. 


     KLAUZULA INFORMACYJNA   plik.doc

     ZARZĄDZENIE nr 17/2024 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 stycznia 2024 r. plik.pdf

     KRYTERIA REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych  plik.pdf

     KRYTERIA REKRUTACJI do klas pierwszych plik.pdf


     Więcej informacji mogą Państwo uzyskać telefonicznie: (58) 531 17 07 lub e-mailowo:  sp10@tczew.pl

      


     REKRUTACJA 
     termin:
     04.03 - 18.03.2024r.

     Zainteresowanych prosimy o wypełnienie zgłoszenia lub wniosku rekrutacyjnego oraz pozostałych niezbędnych dokumentów. Potrzebne dokumenty można pobrać z poniższych załączników lub osobiście odebrać w sekretariacie szkoły.

     Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w godz. 7:00 - 15:00 lub przesłać skan na adres: sp10tczew@wp.pl do dnia 18 marca 2024 r.
      

     DOKUMENTY REKRUTACYJNE
     do oddziału przedszkolnego:

     WNIOSEK REKRUTACYJNY do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plik.doc

     ZAŁĄCZNIKI: 

     Załącznik 1 - Oświadczenie o wychowaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej   plik.doc
     Załącznik 2 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata  plik.doc
     Załącznik 3 - Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską  plik.doc
     Załącznik 4 - Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły  plik.doc
                            [wykaz ulic należących do obwodu SP10 plik.pdf ]
     Załącznik 5 - Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu plik.doc
     Załącznik 6 - Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do naszej szkoły plik.doc
     Załącznik 7 - Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu ich lub rodzeństwa kandydata plik.doc

     Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego   plik.doc - wniosek składamy po rekrutacji
      

     DOKUMENTY REKRUTACYJNE
     do klasy pierwszej:

     ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla dzieci z obwodu  plik.doc
                                                                  [wykaz ulic należących do obwodu SP10 plik.pdf]

     ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE do klasy pierwszej szkoły podstawowej
                                                                  - klasa ogólnodostępna_integracyjna
      plik.doc

      

     PONIŻSZE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄ WNIOSKU REKRUTACYJNEGO 
     dla dzieci spoza obwodu!

     Załącznik 1 - Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych plik.doc
     Załącznik 2 - Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu plik.doc
     Załącznik 3 - Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do naszej szkoły plik.doc

     Załącznik 4 - Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu plik.doc

     Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej   plik.doc - wniosek składamy po rekrutacji