• gimnastyka korekcyjna


    • Wierzymy, że jednym z warunków normalnego rozwoju i zdrowia człowieka jest sprawa jego prawidłowej postawy ciała. Ważnym zadaniem szkoły jest więc dbałość o poprawną sylwetkę dziecka. Wszelkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące i kompensujące są integralną częścią programów szkolnych i pozaszkolnych. Do działań w tym zakresie należy między innymi gimnastyka korekcyjna, której głównym celem jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych.

     Zajecia w bieżącym roku szkolnym prowadzi p. Krzysztof Bejgrowicz.

     REGULAMIN GABINETU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ PLIK.pdf