• SELEKTYWNA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

    •       Uczniowie naszej szkoły już od wielu lat biorą udział w trzech programach ekologicznych, koordynowanych przez tczewską Pracownię Edukacji Ekologicznej.

     Aktywnie włączamy się do realizacji wyznaczonych zadań w ramach:

     1. XXI edycji programu „Moje miasto bez odpadów” - zbieramy makulaturę.
     2. Konkursu „Recycling w mojej szkole” - zbieramy baterie (oraz akumulatory - dostarczane tylko do ZUOS).
     3. XIX edycji KONKURSU „Zakręcone - odkręcone” - gromadzimy plastikowe nakrętki.

     Zachęcamy wszystkich uczniów do segregacji i zbierania surowców wtórnych.

     Zebrane baterie, makulaturę czy nakrętki zapakuj, podpisz swoim imieniem, nazwiskiem i klasą, określ ilość i przynieś.


     Każdego roku, powyższe zbiórki odbywają się pod wspólną nazwą
     „LIDER SEGREGUJE I ODZYSKUJE”
     rozliczane i nagradzane są przez PRACOWNIĘ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
     działającą przy Urzędzie Miasta są 
     w dwóch kategoriach:

     • NAJEFEKTYWNIEJSZY UCZEŃ” - konkurs indywidualny - nagrody funduje Urząd Miasta dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w zbiórkach (ilość surowców kwalifikujących ucznia do nagrody, określona zostanie w maju 2022 roku).
     • NAJSKUTECZNIEJSZA KLASA” - klasy o największej liczbie uczniów zbierających surowce wtórne i najlepszych wynikach,  będą mogły starać się o dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych.
       

     Wszystkie KONKURSY będą trwać do 16 maja każdego roku.

     Odbiorcą segregowanych odpadów jest:
     ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH Sp. z o.o.
     ul. Rokicka 5a w Tczewie. 


   • SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI SUROWCÓW


   • ROK SZKOLNY 2022/2023

    KOORDYNATORZY:

    Dorota Jażdżewska - Rozum
    Małgorzata Szymikowska
    Bożena Bakuła

    SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

    PODSUMOWANIE PROJEKTU SZKOLNEGO ZA OKRES WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2022r. 
    Konkurs międzyklasowy i indywidualny. Liderzy klas'

    Zestawienie tabelaryczne:

    W kategorii klas 0-3

    SUROWCE__WTORNE__KLAS_0-_3.pdf
    KONKURS__INDYWIDUALNY_klas_0-3.pdf
    Liderzy_klas_0-3.pdf

    Wkategorii klas 4-8
    SUROWCE__WTORNE__KLAS_4-8.pdf
    KONKURS__INDYWIDUALNY_KLAS_4-8.pdf

     

    GRATULUJEMY:)

    SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

    PODSUMOWANIE PROJEKTU SZKOLNEGO ZA I SEMESTR W ROKU SZKOLNYM 2022/ 2023 
    Konkurs międzyklasowy i indywidualny. Liderzy klas'

    Zestawienie tabelaryczne:

    W kategorii klas 0-3

    SUROWCE__WTÓRNE__KLAS_0- 3_.pdf
    KONKURS_KLAS_0-3_LIDERZY .pdf

    W kategorii klas 4-8
    SUROWCE__WTÓRNE__KLAS_4-8_.pdf

    KONKURS_klas_4-8_LIDERZY .pdf

    SZKOLNY KONKURS INDYWIDUALNY    
    KONKURS_INDYWIDUALNY_OGÓLNOSZKOLNY.pdf

    GRATULUJEMY:)


    31 grudnia 2022 roku zakończyliśmy trwającą od września 2022 roku „SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ SUROWCÓW WTÓRNYCH” prowadzoną przez PRACOWNIĘ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ przy UM w Tczewie. Braliśmy w niej udział od samego początku, czyli 10 lat. Po raz kolejny uplasowaliśmy się – DZIĘKI WAM, DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE – na czołowych miejscach w kategoriach:

    - ZBIÓRKA MAKULATURY - III miejsce,
    - PET - I miejsce (dostarczano tylko do ZUOS),
    - NAKRĘTKI - II miejsce,
    - BATERIE - II miejsce.


    Ogółem zajęliśmy III miejsce i otrzymaliśmy 1600 zł NAGRODY (szczegóły w najbliższej „PANORAMIE MIASTA”). Aktywnie w zbiórkach surowców uczestniczyło 167 uczniów klas 0 – 8 (na 648 uczniów szkoły), to jest zaledwie 25,8 %. Nagrody UM w Tczewie w kategorii „NAJEFEKTYWNIEJSZY UCZEŃ” otrzyma 38 uczniów naszej szkoły. Bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie.

    W roku 2022 zebraliśmy w ramach X edycji programu „Lider segreguje i odzyskuje” prawie 25 ton surowców.

     


     

    ROK SZKOLNY 2021/2022

    KOORDYNATORZY:
    Dorota Jażdżewska - Rozum
    Małgorzata Szymikowska

     

    PODSUMOWANIE ZBIÓRKI SUROWCÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

    KONKURS INDYWIDUALNY:

    • w klasach I - III
              MAKULATURA
    MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA LICZBA kg
    I Wiktoria Styp - Rekowska 3c 5078
    II Jagoda Lehmann 3c 3650
    III Kacper Partacz 2c 555
    IV Michał Nowak 2c 554
    V Jan Mazurkiewicz 3d 500

    NAKRĘTKI

    MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA LICZBA kg
    I Michał Nowak 2c 65,3
    II Wiktoria Styp - Rekowska 3b 50,2
    III Nina Brządkowska 1b 50
    IV Szymon Klatt 1b 48
    V Zuzanna Redzimska 2c 43,9

    BATERIE

    MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA LICZBA kg
    I Michał Nowak 2c 77
    II Kacper Partacz 2c 68,97
    III Zuzanna Redzimska 2c 63
    IV Maciej Ostrowski 3b 29
    V Wiktoria Styp-Rekowska 3b 25
     
    • w klasach IV - VIII

                        MAKULATURA

    MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA LICZBA kg
    I Marcin Kreja 4c 1020
    II Oliwia Surma 4a 610
    III Błażej Brodowski 8b 346
    IV Maksymilian Sadowski 8c 200
    V Amelia Rozum 8g 124

    NAKRĘTKI

    MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA LICZBA kg
    I Błażej Brodowski 8b 36
    II Amelia Rozum 8g 19,5
    III Adam Bieliński 6b 16
    IV Agata Cirocka 8e 12,9
    V Bartosz Wajdeman 4b 10,72

    BATERIE

    MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA LICZBA kg
    I Błażej Brodowski 8b 30
    II Mikołaj Kamysz 7f 20
    III Adam Bieliński
    Lena Blaszke
    6b
    7e
    5
    5
    IV Jakub Bronk 6a 4,74
    V Bruno Piwoński 7c 3,6

    Podsumowanie ogólne:

      makulatura nakrętki baterie   makulatura nakrętki baterie
    klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg
    1a 15,7 31,84 34,44 4a 1666,6 39,09 12,42
    1b 348 142,94 34,65 4b 301,8 57,69 6,84
    1c 973,7 28,2 21,06 4c 3040 0 0
    2a 26,9 26,9 6,88 4d 3,3 1,94 4,3
    2b 222,76 25,65 7,72 5a 67,1 30,9 1,1
    2c 1968,22 229,73 231,75 5b 0 2,82 0,88
    2d 8,2 16,87 0,62 6a 162,5 8,24 7,56
    3a 278,54 46,49 31,05 6b 1051,1 43,6 8,58
    3b 5776,5 111,85 68,55 6c 4,8 2,9 1,2
    3c 4173,06 57,84 10,79 7a 42 14,37 0
    3d 500 2,06 1,3 7b 0 0 0
            7c 0 4,7 3,6
            7d 72,6 38,1 5,7
            7e 252 7,9 19,76
            7f 248 15,7 21,2
            7g 10 17,08 2,82
            8a 391,1 9,1 8,8
            8b 3740,3 218 90,93
            8c 827,8 12,35 0
            8d 47,9 17,1 7,71
            8e 221 25,87 2,16
            8f 0 5,99 10,05
            8g 430,66 26,36 10,86
            8h 30,1 0 1,94
    razem 14291,58 720,37 448,81   12610,66 599,8 228,41
     


    PODSUMOWANIE ZBIÓRKI SUROWCÓW PAŹDZIERNIK 2021

    Podsumowanie indywidualne:

    • w klasach I - III
              MAKULATURA
    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Jagoda Lehmann 3c 1835 I
    2. Kacper Partacz 2c 280 II
    3. Bartłomiej Jakubowski 2c 180 III
    4.

    Oliwer Jabłoński

    2c 174,5 IV
    5. Nina Brządkowska 1b 120 V

                       NAKRĘTKI

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Nina Brządkowska 1b 22 I
    2. Szymon Klatt 1b 10 II
    3. Oliwer Jabłoński 2c 7,5 III
    4. Oliwer Jabłoński 2c 6 IV
    5. Jagoda Lehmann 3c 5 V

                      BATERIE

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Jan Mazurkiewicz 3d 72 I
    2. Kacper Partacz 2c 31,63 II
    3. Zofia Dysarz 1a 6,5 III
    4. Tatiana Ślizewska 1a 6,36 IV
    5. Arkadiusz Kosmaczewski 1b 2,14 V

     

    • w klasach IV - VIII

                        MAKULATURA

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Julia Karlińska 7F 63 I
    2. Antonina Krzemińska 5a 60 II
    3.

    Paweł Strąk

    8c 25 III
    4.

    Paweł Litwiński

    Nikodem Szymikowski

    8 c

    4 a

    20 IV
    5. Zuzanna Drewek 8a 3,1 V

                        NAKRĘTKI

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Agata Gburek 8c 9 I
    2. Zuzanna Miler 8d 8 II
    3. Filip Szylka 4B 5 III
    4. Paulina Kamaszewska 4b 4,7 IV
    5. Tomasz Kowalczyk 8g 4 V

                      BATERIE

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Dawid Świst 8f 6,9 I
    2.

    Jakub Bronk

    6a

    2,82

    II
    3. Tomasz Kowalczyk 8g 2,3 III
    4. Anna Ługowska 8g 1,6 IV
    5.       V


    KLASY I - III LIDERZY październik 2021/2022

    KLASY 0 - III  
    miejsce makulatura [kg.] nakrętki [kg.] baterie [kg.]
    I

    3c

    1895 3b 34,22 3d 72
    II 2c 665,5

    2c

    21,3 2c 34,83
    III

    1b

    186 3c 9,14 1a 12,86

    IV
     
    2b 100 1a 3,84 1b 2,14
    V 3b 40 3a 3,75 3b 1,99


    KLASY IV - VIII LIDERZY październik 2021/2022

    KLASY IV - VIII  
    miejsce makulatura [kg.] nakrętki [kg.] baterie [kg.]
    I

    7f

    63 4b 12,24 8f 6,9
    II 5a 60

    8c

    9 8g 3,9
    III

    8e

    25 8d 8 6a 2,82

    IV
     

    4a
    8c

    20 8g 5,2    
    V 4b 4 7c 3,5    

    Zestawienie ogólne

      makulatura nakrętki baterie   makulatura nakrętki baterie
    klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg
    1a 0 3,84 12,86 4a 20 2,5 0
    1b 186 34,22 2,14 4b 4 12,24 0
    1c 20 0 0 4c 0 0 0
    2a 0 1,8 0 4d 0 0 0
    2b 100 0 0 5a 60 0 0
    2c 666,5 21,3 34,83 5b 0 2,15 0
    2d 3,7 1,8 0 6a 0 1,26 2,82
    3a 13,3 3,75 1,06 6b 0 0 0
    3b 40 3,29 1,99 6c 0 0 0
    3c 1895 9,14 0 7a 0 0 0
    3d 0 0 72 7b 0 0 0
            7c 0 3,5 0
            7d 0 2,6 0
            7e 0 0 0
            7f 63 0 0
            7g 0 0 0
            8a 3,1 3,1 0
            8b 0 0 0
            8c 20 9 0
            8d 0 8 0,85
            8e 25 2,3 0
            8f 0 1,44 6,9
            8g 0 5,2 3,9
            8h 0 0 0
    razem 2924,5 79,14 124,88   195,1 53,29 14,47

     

     

   • PODSUMOWANIE ZBIÓRKI SUROWCÓW LISTOPAD 2021

   • Podsumowanie indywidualne:

    • w klasach I - III
              MAKULATURA
    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Wiktoria Styp- Rekowska 3b 1718 I
    2. Kacper Partacz 2c 140 II
    3. Jagoda Lehmann 3c 100 III
    4.

    Daniel Muntowski

    3c 84,36 IV
    5. Agata Szymikowska 1c 80 V

                       NAKRĘTKI

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Szymon Klatt 1b 28 I
    2. Wiktoria Styp- Rekowska 3b 15 II
    3. Zuzanna Redzimska 2c 6,3 III
    4. Wiktor Szałachowski 2c 5,31 IV
    5. Jagoda Ormanin 2b 6,3 V

                      BATERIE

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Kacper Partacz 2c 25,2 I
    2. Maciej Ostrowski 3b 20 II
    3. Agata Szymikowska 1c 5,36 III
    4. Zofia Ostrowska 3c 3,77 IV
    5. Agnieszka Lutyńskai 3a 2,6 V

     

    • w klasach IV - VIII

                        MAKULATURA

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Błażej Brodowski 8b 1551 I
    2. Oliwia Surma 4a 170 II
    3.

    Nikodem Szymikowski

    4a 80 III
    4.

    Alan Chorążewski

    7d

    66,6 IV
    5. Adam Bieliński 6b 40,9 V

                        NAKRĘTKI

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Błażej Brodowski 8b 112 I
    2. Igor Więcko 6b 11,1 II
    3. Mateusz Grabowski 4a 7,74 III
    4. Alan Chorążewski 7d 5,26 IV
    5. Agata Fudzińska 6b 3,6 V

                      BATERIE

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Błażej Brodowski 8b 60 I
    2.

    Lena Blaszke

    7e

    14,5

    II
    3. Milena Grabarczyk 8g 3,96 III
    4. Mateusz Grabowski 4a 3,32 IV
    5. Paulina Kamaszewska 4b 1,9 V


    KLASY I - III LIDERZY listopad 2021/2022

    KLASY 0 - III  
    miejsce makulatura [kg.] nakrętki [kg.] baterie [kg.]
    I

    3b

    1763 1b 31,16 2c 26,2
    II 2c 205

    2c

    17,11 3b 20
    III

    3c

    185,46 3b 16,6 1c 5,36

    IV
     
    1c 171 2b 7,49 3a 5,26
    V 3a 10,24 1c 4 3c 3,77


    KLASY IV - VIII LIDERZY listopad 2021/2022

    KLASY IV - VIII  
    miejsce makulatura [kg.] nakrętki [kg.] baterie [kg.]
    I

    8b

    155163 8b 112 8b 60
    II 4a 281,06

    6b

    15,8 7e 14,5
    III

    6b

    80,9 4a 12,3 8g 3,96

    IV
     

    7d

    66,6 7d 8,72 4a 3,32
    V 7e 25 7e 6,5 4b 1,9

    Zestawienie ogólne

      makulatura nakrętki baterie   makulatura nakrętki baterie
    klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg
    1a 0 0,1 0 4a 281 12,3 3,32
    1b 0 31,16 2 4b 13,5 3,5 1,9
    1c 171 4 5,36 4c 0 0 0
    2a 0 1 0,28 4d 0 0 0
    2b 0 7,49 0 5a 0 0 1,1
    2c 205 17,11 26,2 5b 0 0 0,88
    2d 0 2,3 0 6a 0 0 0
    3a 10,24 2,6 5,26 6b 80,9 15,8 1,5
    3b 1763 16,6 20 6c 0 2,9 1,2
    3c 185,46 1,6 3,77 7a 0 0 0
    3d 0 0 0 7b 0 0 0
            7c 0 0 0
            7d 66,6 8,72 0
            7e 25 6,5 14,5
            7f 17,5 0 0
            7g 0 2,08 0
            8a 0 1,1 0
            8b 1551 112 60
            8c 0 0 0
            8d 5,7 1,3 0
            8e 15 1,4 0
            8f 0 0 0
            8g 0 1,08 3,96
            8h 0 0 0
    razem 2334,7 83,96 62,87   2056,2 168,68 88,36
     
   • PODSUMOWANIE ZBIÓRKI SUROWCÓW GRUDZIEŃ 2021

   • Podsumowanie indywidualne:

    • w klasach I - III
              MAKULATURA
    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Wiktoria Styp- Rekowska 3b 1400 I
    2. Oliwier Jabłoński 2c 180 II
    3. Jan Mazurkiewicz 3d 120 III
    4.

    Michał Nowak
    Pola Puchowska
    Antoni Narloch

    2c
    3c
    1c
    110 IV
    5. Jagoda Lehman 3c 40 V

                       NAKRĘTKI

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Nina Brządkowska 1b 11 I
    2. Pola Puchowska 3c 3,2 II
    3. Michał Nowak 2c 3 III
    4. Zofia Król 2d 2,6 IV
    5. Liliana Górka 2c 3 V

                      BATERIE

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Michał Nowak 2c 7 I
    2. Dawid Raruk 1a 6,74 II
    3. Oskar Baniecki 2d 0,62 III
    4.       IV
    5.       V

     

    • w klasach IV - VIII

                        MAKULATURA

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Maksymilian Sadowski 8c 180 I
    2. Paweł Strąk
    Nikodem Szymikowski
    8e
    4a
    20 II
    3.

    Julia Karlińska

    7f 12 III
    4.

    Agnieszka Mokwińska

    8d

    7,8 IV
    5. Laura Tuptanowska 4b 5,7 V

                        NAKRĘTKI

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Oliwia Redzimska 5a 25 I
    2. Nikodem Szymikowski 4a 11,1 II
    3. Alan Chorążewski 7d 4 III
    4. Maksymilian Sadowski 8c 1,7 IV
    5.       V

                      BATERIE

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Natalia Strybicka 4d 1,5 I
    2.

    Igor Mitura

    8b

    0,93

    II
    3.       III
    4.       IV
    5.       V


    KLASY I - III LIDERZY grudzień 2021/2022

    KLASY 0 - III  
    miejsce makulatura [kg.] nakrętki [kg.] baterie [kg.]
    I

    3b

    1400 1b 11 2c 7
    II 2c 290

    3c

    6,44 1a 6,74
    III

    3c

    150 2c 5,5 2d 0,62

    IV
     
    1c 130 2d 3,42    
    V 3d 120 3d 0,92    


    KLASY IV - VIII LIDERZY grudzień 2021/2022

    KLASY IV - VIII  
    miejsce makulatura [kg.] nakrętki [kg.] baterie [kg.]
    I

    8c

    180 5a 25 4d 1,5
    II 8e
    4a
    20

    4a

    4,78 8b 0,93
    III

    7f

    12 7d 4    

    IV
     

    4b

    9,7 8c 1,7    
    V 8d 7,8 7a 0,35    

    Zestawienie ogólne

      makulatura nakrętki baterie   makulatura nakrętki baterie
    klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg
    1a 0 0,2 6,74 4a 20 4,78 0
    1b 30 11 0 4b 9,7 0 0
    1c 130 0 0 4c 0 0 0
    2a 0 0 0 4d 3,3 0 0
    2b 0 0 0 5a 0 25 0
    2c 290 5,5 7 5b 0 0 0
    2d 0 3,42 0,62 6a 0 0 0
    3a 13 0 0 6b 0 0 0
    3b 1400 0 0 6c 4,8 0 0
    3c 150 6,44 0 7a 0 0,35 0
    3d 120 0,92 0 7b 0 0 0
            7c 0 0 0
            7d 0 4 0
            7e 0 0 0
            7f 12 0 0
            7g 0 0 0
            8a 0 0 0
            8b 0 0 0,93
            8c 180 1,7 0
            8d 7,8 0 0
            8e 20 0 0
            8f 0 0 0
            8g 0 0 0
            8h 0 0 0
    razem 2133 27,48 14,36   257,6 35,83 2,43
   • PODSUMOWANIE ZBIÓRKI SUROWCÓW STYCZEŃ - LUTY 2022 r.

   • Podsumowanie indywidualne:

    • w klasach I - III
              MAKULATURA
    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Jagoda Lehman 3c 600 I
    2. Michał Nowak 2c 170 II
    3. Matylda Szymańska 3a 160 III
    4.

    Michał Przechowski
    Jan Mazurkiewicz

    1c
    3c
    100
    100
    IV
    5. Bartłomiej Jakubowski 2c 80 V

                       NAKRĘTKI

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Zuzanna Redzimaska 2c 12 I
    2. Michał Nowak 2c 10 II
    3. Filip Puckowski 3b 8,5 III
    4. Dominik Biernacki 2a 7,52 IV
    5. Daniel Muntowski 3c 4,85 V

                      BATERIE

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Michał Nowak 2c 20 I
    2. Arkadiusz Kosmaczewski 1b 1,55 II
    3. Bartłomiej Jakubowski
    Agnieszka Lutyńska
    2c
    3a
    1,4
    1,4
    III
    4. Dominik Biernacki 2a 1,22 IV
    5. Hanna Bielang 3c 1,06 V

     

    • w klasach IV - VIII

                        MAKULATURA

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Marcin Kreja 4c 2020 I
    2. Agata Fudzińska 6b 500 II
    3.

    Błażej Brodowski

    8b 265 III
    4.

    Oliwia Karlińśka

    7f

    60 IV
    5. Nikodem Szymikowski 4a 40 V

                        NAKRĘTKI

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Wojciech Lica 7g 15 I
    2. Amelia Sarnowska 4b 14,41 II
    3. Marta Hardt 7a 10 III
    4. Julia Jachimowicz 7d 6 IV
    5. Błażej Brodowski 8b 5 V

                      BATERIE

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Amelia Sarnowska 4b 2,84

    I

     

    Zestawienie ogólne

      makulatura nakrętki baterie   makulatura nakrętki baterie
    klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg
    1a 0 3,46 0 4a 40 0 0
    1b 40 11,62 1,55 4b 23,4 14,41 2,84
    1c 212,4 9,32 0 4c 2020 0 0
    2a 7,52 7,52 1,22 4d 0 0 0
    2b 29,3 1,98 0,9 5a 0 0 0
    2c 270 28 21,4 5b 0 0 0
    2d 0 1,9 0 6a 0 2,32 0
    3a 217 3,3 1,4 6b 500 0 0
    3b 0 9,96 0 6c 0 0 0
    3c 600 5,55 1,06 7a 0 10 0
    3d 100 0 0 7b 0 0 0
            7c 0 0 0
            7d 0 7,8 0
            7e 0 0 0
            7f 60 0 0
            7g 0 0 0
            8a 0 0 0
            8b 268,3 5 0
            8c 0 1,65 0
            8d 7,7 0 0
            8e 18 1,47 0
            8f 0 0 0
            8g 0 0 0
            8h 0 0 0
    razem 1476,22 83,61 27,53   2937,4 42,65 2,84
   • PODSUMOWANIE ZBIÓRKI SUROWCÓW MARZEC 2022 r.

   • Podsumowanie indywidualne:

    • w klasach I - III
              MAKULATURA
    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Wiktoria Styp - Rekowska 3c 620 I
    2. Jagoda Lehman 3c 310 II
    3. Daniel Mutowski 3c 120 III
    4.

    Agata Bejnarowicz

    2b 80 IV
    5. Nina Brządkowska 1b 49 V

                       NAKRĘTKI

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Nina Brządkowska
    Jagoda Lehman
    1b
    3c
    10
    10
    I
    2. Julia Portjanko 1b 7,96 II
    3. Julia Pastwa 1b 6,8 III
    4. Paweł Modrzyński 3a 5,8 IV
    5. Marcel Podjacki 1a 5,6 V

                      BATERIE

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Wiktoria Styp - Rekowska 3b 25 I
    2. Michał Nowak 2c 8 II
    3. Julia Portjanko 1b 4,64 III
    4. Paweł Modrzyński 3a 3,75 IV
    5. Agata Bejnarowicz 2b 3,06 V

     

    • w klasach IV - VIII

                        MAKULATURA

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Bruno Stubba 8a 388 I
    2. Błażej Brodowski 8b 280 II
    3.

    Agata Fudzińska

    6b 240 III
    4.

    Maksymilian Sadowski

    8c

    120 IV
    5. Amelia Rozum 8g 40 V

                        NAKRĘTKI

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Wojciech Lica 7g 15 I
    2. Julia Jachimowicz 7d 8,7 II
    3. Agata Fudzińska 6b 6,2 III
    4. Zuzanna Karczewska 4a 6 IV
    5. Mikołaj Kamysz 7f 5,9 V

                      BATERIE

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Alan Chorążewski 7d 5,7

    I

    2. Bruno Stubba 8a 4,9 II
    3. Zuzanna Karczewska 4a 4 III
    4. Zuzanna Miler
    Ernest Feduniv
    8d
    4d
    2,8
    2,8
    IV

     

    Zestawienie ogólne

      makulatura nakrętki baterie   makulatura nakrętki baterie
    klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg
    1a 15,7 5,6 0 4a 50 6,17 6,4
    1b 43 24,96 10,64 4b 17,5 5,02 0
    1c 120,2 2,8 0 4c 0 0 0
    2a 0,9 0 0 4d 0 0 2,8
    2b 90 4,9 3,06 5a 3,6 0 0
    2c 34 20,69 9,65 5b 0 0,7 0
    2d 0 1,6 0 6a 0 0 0
    3a 5 15,2 5,15 6b 240 9,2 0,7
    3b 659,3 0 25 6c 0 0 0
    3c 430 11 2,14 7a 20 0 0
    3d 0 0 0 7b 0 0 0
            7c 0 0 0
            7d 6 12,4 5,7
            7e 0 0 0
            7f 41,5 7,2 0
            7g 10 15 0
            8a 388 1,4 4,9
            8b 280 0 0
            8c 120 0 0
            8d 0 0 2,8
            8e 25 0 0
            8f 0 0 0
            8g 40 0 0
            8h 0 0 0
    razem 1398,1 86,75 55,64   1241,6 57,09 23,3

     

    PODSUMOWANIE ZBIÓRKI SUROWCÓW KWIECIEŃ - MAJ 2022 r.

    Podsumowanie indywidualne:

    • w klasach I - III
              MAKULATURA
    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Jagoda Lehman 3c 765 I
    2. Przemysław Jabłoński  2c 180 II
    3. Jan Szramke  3c 88 III
    4. Bogna Rozum 3b 84 IV
    5. Michał Bogdanowicz
    Olivier Jabłoński
    Jan Mazurkiewicz
    1c
    2c
    3d
    80
    80
    80
    V

                       NAKRĘTKI

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Michał Nowak 2c 38,3 I
    2. Wiktoria Styp-Rekowska 3b 35,2 II
    3. Olivier Jabłoński 2c 28 III
    4. Zuzanna Redzimska 2c 23 IV
    5. Bogna Rozum 3b 16 V

                      BATERIE

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Zuzanna Redzimska 2c 63 I
    2. Michał Nowak 2c 25 II
    3. Michał Bogdanowicz 1c 8,04 III
    4. Szymon Klatt 1b 8 IV
    5. Jagoda Seklecka
    Ostrowski Maciej
    3b
    3b
    7
    7
    V
    • w klasach IV - VIII

                        MAKULATURA

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Marcin Kreja 4c 1020 I
    2. Oliwia Surma 4a 610 II
    3. Błażej Brodowski 8b 346 III
    4.

    Maksymilian Sadowski

    8c

    200 IV
    5. Amelia Rozum 8g 124 V

                        NAKRĘTKI

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Błażej Brodowski 8b 36 I
    2. Amelia Rozum 8g 19,5 II
    3. Adam Bieliński 6b 16 III
    4. Agata Cirocka 8e 12,9 IV
    5. Bartosz Wajdeman 4b 10,72 V

                      BATERIE

    L.p. Imię i nazwisko Klasa Łączna liczba zebranych surowców
    [w kg]
    Miejsce
    1. Błażej Brodowski 8b 30

    I

    2. Mikołaj Kamysz 7f 20 II
    3. Adam Bieliński
    Lena Blaszke
    6b
    7e
    5
    5
    III
    4. Jakub Bronk 6a 4,74 IV
    5. Bruno Piwoński 7c 3,6 V


    Zestawienie ogólne

      makulatura nakrętki baterie   makulatura nakrętki baterie
    klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg klasa ilość w kg ilość w kg ilość w kg
    1a 0 13,2 7,86 4a 750 7,88 2,1
    1b 49 29,98 18,32 4b 34,7 13,72 2,1
    1c 190,1 12,08 15,7 4c 1020 0 0
    2a 0 7,28 2,88 4d 0 1,94 0
    2b 3,46 10,62 0,76 5a 3,5 5,02 0
    2c 379,72 124,24 111,53 5b 0 0 0
    2d 1,1 5 0 6a 140 4,66 4,74
    3a 20 16,5 5,28 6b 181,9 16 5
    3b 199 67,2 16,5 6c 0 0 0
    3c 912,6 24,11 1,82 7a 22 4,02 0
    3d 80 1,14 1,3 7b 0 0 0
            7c 0 1,2 3,6
            7d 72,6 0 0
            7e 252 0 5
            7f 248 6,3 21,2
            7g 10 0 2,82
            8a 391,1 0 0
            8b 3740,3 36 36
            8c 827,8 0 0
            8d 47,90, 7,8 4,06
            8e 221 16,2 0,78
            8f 0 4,55 3,15
            8g 430,66 19,5 2,14
            8h 30,1 0 0
    razem 1834,98 311,35 181,95   12610,66 144,79 92,69