• DYREKCJA SZKOŁY

    •  

      

      

     DYREKTOR
     mgr
     IWONA  KARDASZ 

      

      

      

      

      

      

     WICEDYREKTORZY

     ds. dydaktycznych   
     mgr JOANNA KRAKOWIAK

     ds. wychowawczych
     mgr MARLENA ANIOŁEK