• KLASY INTEGRACYJNE

    •  

     W Szkole Podstawowej nr 10 w Tczewie dzieci niepełnosprawne uczą się już od ponad 18 lat. Nasza placówka jest do tego dobrze przygotowana, choć nie ustajemy w pracach nad stworzeniem jeszcze lepszych warunków. Zapewniamy uczniom niepełnosprawnym: podjazdy, windę, przestronne toalety wyposażone w poręcze i uchwytyróżnorodne pomoce dydaktyczne.

      

      

      

      

     Dysponujemy również busem, dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, którym dowozimy dzieci na zajęcia, a po ich zakończeniu do domu.

      

      

      

     Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bardzo zaangażowaną w swoją pracę oraz fachową pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty i pielęgniarki.  

     Uczniom niepełnosprawnym wzbogacamy tradycyjny proces edukacyjny poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych takich jak:

     • rewalidacja,
     • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne,
     • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
     • zajęcia logopedyczne,
     • gimnastyka korekcyjna.

     Obecnie obejmujemy nauką 74 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wśród naszych uczniów są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, z niedowidzeniem i z niedosłuchem.

     Główne zalety klas integracyjnych:

     • są mało liczne (do 20 uczniów), w tym 3 – 5 dzieci z niepełnosprawnością;
     • na zajęciach lekcyjnych obecnych jest zawsze dwóch pedagogów: nauczyciel przedmiotu w klasach IV-VIII lub nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasach młodszych oraz nauczyciel wspomagający ze specjalnym przygotowaniem;
     • coroczne opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych;
     • indywidualizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego;
     • ścisła współpraca pedagogów,
     • różnorodność metod i form pracy na zajęciach.

      

     Ponadto dbamy o to, aby dzieci z niepełnosprawnością angażowały się w różne sfery działalności szkoły. Organizujemy wspólne wycieczki, imprezy okolicznościowe, cykliczne konkursy wiedzy o niepełnosprawności, turnieje sportowo-rekreacyjne, koncerty, przedstawienia profilaktyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Włączamy dzieci z niepełnosprawnością do rywalizacji w konkursach przedmiotowych czy artystycznych. Biorą one także udział w zawodach sportowych. /więcej.../